serosvit

ilustrfoto

Krédo Bravo teamu:  Ukázat – neohrozit!  Rádi posloužíme pod vašimi prapory kvalitnímu programu, s čistým štítem našeho dobrého jména.    

ilustr

 

husar

 


O nás

bra vo te am


Vítejte nám vzácní hosté v divadle historie, kde za oponou času, na jevišti dějin stále ještě žije svět hrdinů a jejich soků v říši fantazie. Tu oponu pomyslnou právě otvíráme, a vy se bavte spolu s námi. Pozor! … Začínáme!

RYTÍŘI, MUŠKETÝŘI,  KAVALÍŘI,  ŽOLDNÉŘI  I RAUBÍŘI.


na jevisti

v akci

 

Šermířský Bravo team Libora Olšana je uměleckým tělesem šířícím dobrou pověst scénického šermu skrze romantický žánr:  „Historie v akci“ formou kvalitní prezentace pestré škály výrazových prostředků, ve světě „Divadla meče“.  Specializací šermířů Bravo teamu je samotný šerm a to výhradně ve scénické podobě, určený potlesku diváka či v podobě rekonstrukční interpretace ozbrojených střetů, inscenovaných do romantických časů: od 15. do 19. století.

kavalirInscenované souboje, rytířská klání, bojové střety či komponovaná akční představení v podání Bravo teamu jsou vedeny toliko pro potlesk publika, a kýženou odměnou pro členy týmu, je ze strany diváka či  zákazníka,  kromě  zaslouženého honoráře , především uznání  jedním slovem: „Bravo!“ 

    audipromo

 

 
Bravo team je možno využít pro práci před kamerou i na jevišti, na pouliční produkci, v rámci okázalých společenských akcí i v komorním prostředí rozličných interiérů, VHODNÝCH PRO VÝKON ŠERMÍŘSKÉ AKCE.

 

rajhrad   corrida